Sekretess- och cookiepolicy

Din integritet är viktigt för oss. Alla våra processer inom databehandling (t.ex. insamling, behandling och utlämnande) sker i enlighet med den europeiska och svenska dataskyddslagstiftningen.

Denna sekretesspolicy ger dig en överblick över vilka av dina uppgifter du blir ombedd att tillhandahålla på våra webbplatser, på vilket sätt dessa uppgifter används och utelämnas, på vilket sätt du kan få information om uppgifterna som du har tillhandahållit oss, och vilka säkerhetsåtgärder vi genomför för att skydda dina uppgifter.

1. Vem är kontaktpersonen/personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för samtliga databehandlingsprocesser på våra webbplatser.

TecTake Sweden AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Telefon: 08 550 042 02

I enlighet med de rättsliga kraven har vi valt en personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta den på datenschutz@tectake.de.

[Tillbaka till början]

2. Vilka uppgifter behöver vi från dig för användning av våra webbplatser? Vilka uppgifter samlas och sparas vid användning av våra webbplatser?

Personuppgifter är informationer som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (“en registrerad person”), t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, bankuppgifter samt din IP-adress.

Vi samlar och använder generellt bara våra användares personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats, innehåll och tjänster. Insamling och användning av personuppgifter från våra användare sker regelbundet bara med användares samtycke. Undantag gäller i det tillfälle, där det av berättigade skäl inte har varit möjligt att erhålla samtycke på förhand och där behandlingen av data enligt lagstiftningen är tillåten.

Användaruppgifter

När du använder våra webbplatser spåras dina uppgifter, där självaste lagringen uteslutande sker i interna systemrelaterade och statiska syften, så kallade användaruppgifter:

1. Uppgifter om vilken webbläsare och vilken version du använde
2. Vilken upplösning webbplatsen öppnades med
3. Användarens operativsystem samt ytterligare uppgifter om enheten som användes
4. Användarens IP-adress
5. Åtkomstens varaktighet
6. Webbplatser, genom vilka användarens system har kommit in på vår webbplats
7. Sidor, som användaren öppnar på vår webbplats

Dessa uppgifter sparas även i vårt systems loggfiler. Uppgifterna sparas inte tillsammans med användarens andra personuppgifter.

Tillfällig lagring av data och loggfiler grundar sig på artikel 6.1 f GDPR. Den tillfälliga lagringen av IP-adresser i systemet är nödvändig för att göra det möjligt att tillhandahålla webbplatsen på användarens dator. I detta syfte ska användarens IP-adress sparas under tiden för besöket.

Lagringen av loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Här hjälper datan med att optimera webbplatsen och garantera säkerheten i våra informationstekniska system. I detta sammanhang används datan inte för att analyseras i marknadsföringssyften. För detta ändamål grundar sig vårt berättigade intresse för behandlingen av data på artikel 6.1 f GDPR.

Vi raderar datan så fort den inte längre är nödvändig för syftet i vilket den insamlades. I de tillfällen, där data ska registreras för att kunna tillhandahålla webbplatsen, gäller detta, när besöket är slut. När data sparas i loggfiler, raderas dessa senast efter sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I detta fall döljs användarnas IP-adresser eller görs oigenkännliga, så att den tillgängliga klienten inte längre kan hittas.

Registrering av data för att tillhandahålla webbplatsen och lagring av data i loggfiler är nödvändig för webbplatsens drift. Det är inte möjligt för användaren att inte ge sitt samtycke till detta.

Registrering

På vår webbplats har användaren möjligheten att registrera sig med sina personuppgifter. Data anges i en indatamask och överförs till och sparas hos oss. Följande data behandlas under registreringsprocessen:

- Namn
- Företag
- E-postadress
- Adress
- Telefonnummer
- Födelsedatum (Krävs enbart vid köp genom tjänsteleverantören Klarna)

På tidpunkten för registreringen sparas också datum och tidpunkt för registreringen.

När du sätter ett kryss i indatamasken under registreringen bekräftar du, att du har läst vår sekretesspolicy och har avslutat registreringsprocessen genom att klicka på “skicka” i indatamasken och ger därmed ditt samtycke till att dina uppgifter får användas i följande syften:

- Behandla beställningar
- Skicka nyhetsbrev
- Organisera webbplatsen

Behandling av data med användarens samtycket grundar sig på artikel 6.1 f GDPR.

Om registreringen sker i syfte att fullgöra ett kontrakt, som användaren är part i, eller i syfte att genomföra åtgärder som gäller före ingående av avtal, så gäller ytterligare en rättslig grund för behandling av data i överensstämmelse med artikel 6.1 b GDPR.

Vi raderar datan så fort den inte längre är nödvändig för syftet i vilket den insamlades. Detta är tillfället för data, som insamlas under registreringsprocessen, om du har återkallat ditt samtycke till användningen av dina data genom oss. Du kan kontakta vår kundtjänst via mail@tectake.se.

Detta gäller för data som insamlas under registreringsprocessen för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som gäller före ingående av avtal, om datan inte längre är nödvändigt för att fullgöra avtalet. Efter ingående av avtal kan det även vara nödvändigt att spara avtalsparternas personuppgifter för att kunna uppfylla avtalsenliga eller juridiska förpliktelser.

Om datan är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet eller genomföra åtgärder som gäller före ingående av avtal kan det vara möjligt att radera datan tidigare, om det inte står några avtalsenliga eller juridiska förpliktelser i vägen för att kunna radera datan.

Kontaktformulär

På vår webbplats hittar du ett kontaktformulär, vilket du enkelt kan använda för att kontakta oss i elektronisk form och på det sättet kunna skicka en förfrågan till oss. Genom detta kontaktformulär insamlar vi bara ditt namn och din e-postadress. Det är frivilligt om du vill lämna ditt telefonnummer.

Alternativt kan du också komma i kontakt med oss genom att skriva till oss via vår e-postadress. Vid detta tillfälle kommer vi att spara användarens personuppgifter som överförs via e-post.

Vi använder dina uppgifter för att behandla din förfrågan och kan i det syftet kontakta dig via de angivna kontaktuppgifterna. Vi använder inte dessa uppgifter i reklamsyften och de överförs inte till tredjepart.

Behandling av data som skickas via kontaktformulär eller e-post grundar sig på artikel 6.1 f GDPR. Om registreringen sker i syfte att ingå ett avtal gäller ytterligare rättsgrundlag för behandling av data i överenskommelse med artikel 6.1 b GDPR.

Vi behandlar dessa personuppgifter från indatamasken enbart för att kunna bearbeta kontaktförfrågan. Om du kontaktar oss via e-post innebär också detta det nödvändiga berättigade intresset för behandling av data.

Vi raderar datan så fort de inte längre är nödvändiga för syftet i vilket de insamlades. Detta gäller för personuppgifter från indatamasken i kontaktformuläret och för uppgifter som skickats via e-post när samtalet med användaren är avslutat. Samtalet är avslutat när det framgår av omständigheterna att relevant fakta har förklarats.

Om användaren kontaktar oss via kontaktformuläret eller e-post kan användaren när som helst återkalla samtycket till lagringen av personuppgifterna. Vid sådana tillfällen kan samtalet inte fortsättas. Om du inte samtycker användningen av dina uppgifter ska du kontakta vår kundtjänst via mail@tectake.se.

Samtliga personuppgifter som sparas under perioden du är i kontakt med oss kommer då att tas bort.

[Tillbaka till början]

3. Hur används mina personuppgifter och om tillämpligt överförs till tredjepart och i vilket syfte sker detta?

Personuppgifter, som du har tillhandahållit, använder vi för att besvara dina förfrågningar, för att behandla din beställning i vår webbhandel samt för att tekniskt organisera våra webbplatser. För att bekräfta din betalning använder vi bara dina uppgifter om du väljer förskottsbetalning för din beställning, t.ex. när du väljer att betala med faktura.

Utelämnande, försäljning eller annan överföring av dina personuppgifter till tredjepart sker bara om utelämnandet är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller för fakturering eller om vi tar ut utgifter (t.ex. leverantörer eller betalningsleverantörer), eller om du uttryckligen har samtyckt detta. Dessutom är vi berättigade till att lämna ut dina personuppgifter när det gäller inkasso.

Den rättsliga grunden för att kunna överföra data till tredjepart i syfte att fullgöra ett avtal eller betalning är artikel 6.1 b GDPR och för att fullgöra en rättslig förpliktelse i enlighet med artikel 6.1 c GDPR.

Betalning via Payone

Vi använder betalningssystemet från externa betalningsleverantören PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Tyskland (nedan kallad "PAYONE") för betalningar i vår webbhandel. Om du vill betala med kreditkort kommer automatiskt en förbindelse till online-betalningssystemet PAYONE upprättas via ett tekniskt gränssnitt. Betalningsuppgifter, som du tillhandahåller, kommer att överföras via en krypterad förbindelse till PAYONE uteslutande i syfte att genomföra betalningen och där kommer uppgifterna att sparas och behandlas. Behandling av data sker även uteslutanden i det ovannämnda syftet att genomföra betalning för din beställning. PAYONE's betalningsuppgifter ska dock i vissa fall lämnas ut till den angivna banken för att starta och godkänna betalningstransaktionen.

Klarna – köp på faktura

I samarbete med Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad “Klarna”) erbjuder vi köp på faktura och med återbetalningsplan som betalningsalternativ i vår webbhandel. Här kommer dina personuppgifter, som du har tillhandahållit vid beställningen, att lämnas ut till Klarna via ett gränssnitt i syfte att genomföra betalningen. Klarna kontrollerar och bedömer uppgifter som du anger och upprätthåller ett datautbyte med andra företaget och kreditinstitut om berättigat intresse finns. Dina personuppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med den gällande dataskyddsförordningen och Klarnas sekretesspolicy.

Om du väljer att använda Klarnas betalningstjänster ber vi dig om ditt samtycke till att skicka de nödvändiga uppgifterna till Klarna för att kunna genomföra betalningen och bekräfta din identitet och betalningsförmåga. I Sverige kan de kreditinstitut, som nämns i Klarnas sekretesspolicy, användes för att bekräfta din identitet och betalningsförmåga.

Klarna sparar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för att fullgöra avtalet som de har ingått med dig eller om det föreligger förpliktelser på grund av rättsliga krav om lagring. I de fall, där Klarna är förpliktat till att spara dina uppgifter efter det ingångna avtalet är fullgjort, t.ex. på grund av penningtvätt eller bokföringslagen, sparar Klarna dina uppgifter bara så länge det krävs eller föreskrivs enligt lag.

Du kan när som helst göra invändningar mot att Klarna använder dina personuppgifter.

[Tillbaka till början]

4. Hänvisningar till externa tjänster på sociala medier

På våra webbplatser länkar vi till följande medier: Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube och Twitter. Detta sker via en motsvarande symbol på vår webbplats, som motsvarar det respektive sociala mediets logotyp och som länkar till det respektive sociala mediets webbplats. Sociala ikoner (som t.ex. “gilla”-knappen) räknas inte in här.

Det skickas inga uppgifter om dig till dessa tjänster via våra länkar på de sociala medierna. Det är fråga om normala hyperlänkar genom vilka ingen regelbunden dataöverföring sker. När du klickar på länken kommer du att direkt skickas vidare till vår företagssida på respektive socialt medium. En dataöverföring sker bara om du är inloggad med ditt eget användarkonto på respektive socialt medium. Du kan sedan länka till eller dela innehåll från våra webbplatser direkt på de sociala medierna eller se videor på vår YouTube-kanal, om det är fråga om YouTube. Respektive socialt medium kommer under vissa omständigheter kunna ta reda på vilket innehåll du har tittat på på våra webbplatser.

De ansvariga för de social medierna som vi länkar till er uteslutanden:

 • för Facebook och mediets webbplats: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • för Instagram och mediets webbplats: Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • för Pinterest och mediets webbplats: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • för Google+ och mediets webbplats: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • för YouTube och mediets webbplats: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • för Twitter och mediets webbplats: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;>
 • för WhatsApp Sharing Button: WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Ytterligare information om syfte och omfång av datainsamling och behandling och användning av dina uppgifter via sociala medier kan du läsa om i de olika sociala plattformarnas sekretesspolicy. Dessa är tillgängliga på internet:

Via de nämnda länkarna kan du bl.a. hitta information om inställningsmöjligheter för att skydda din integritet och dina rättigheter i samband med insamling, behandling och användning av dina uppgifter genom respektive socialt medium.

Du är själv ansvarig för dataöverföring till de ovannämnda sociala nätverk när du loggar in med ditt konto för respektive socialt nätverk och genom att följa länken i fråga själv blir aktiv och därmed starta behandlingen av data, som sedan sker via det sociala nätverket i fråga.

[Tillbaka till början]

5. Vilka säkerhetsåtgärder har vi genomfört för att skydda dina uppgifter?

Vi har genomfört olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i ett passande omfång och på ett adekvat sätt.

Vår databas skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt processmål, som begränsar tillgången till informationerna till särskilda auktoriserade personer i överensstämmelse med denna sekretesspolicy. Vårt informationssystem befinner sig bakom en speciell hårdvarubrandvägg för att förhindra att andra nätverk med internetanslutning har tillgång till det. Bara medarbetare, som behöver informationerna för att genomföra speciella uppgifter, får tillgång till personuppgifterna. Våra medarbetare har blivit utbildat inom både säkerhet och praxis vad gäller sekretesspolicy.

När data insamlas och överförs genom vår webbplats använder vi den standardiserade SSL-krypteringstekniken. Personuppgifter överförs inom ramen för beställningsprocessen via SSL-kryptering, som markeras med hänglåssymbolen i webbläsarens adressfält utöver “https://”.

Du ska aldrig lämna ditt lösenord som du använder för att få tillgång till våra webbplatser till tredjepart och du ska ändra detta lösenord regelbundet. Dessutom borde du inte välja samma lösenord till våra webbplatser som du redan använder till andra webbplatser som skyddas av ett lösenord (e-post, internetbank m.m.). När du lämnar vår webbplats ska du klicka på “logga ut” och stänga din webbläsare för att undgå att obehöriga användare får tillgång till ditt användarkonto.

Om kommunikationen sker via e-post kan vi inte garanterar 100 % datasäkerhet.

[Tillbaka till början]

6. E-postmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev)

För att skicka e-post till våra kunder använder vi oss av tjänsten campaign.plus av tjänsteleverantören Campaign.Plus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Tyskland. Uppgifter som nämns nedan behandlas av Campaign.Plus GmbH å våra vägnar och sparas i detta syfte av Campaign.Plus GmbH i Tyskland. Campaign.Plus GmbH använder dina data uteslutande för att skicka och utvärdera e-post i marknadsföringssyften. Tjänsteleverantörens sekretesspolicy kan hittas på https://www.campaign.plus/datenschutzerklaerung/ . Följande data från respektive indatamask används för överföring av e-post i marknadsföringssyften:

-namn
-e-postadress

För behandlingen av datan krävs ditt samtycke som erhållits genom Campaign.Plus GmbH i samband med registreringen och det hänvisas till denna sekretesspolicy. Registrering för e-postmarknadsföring utgör en rättslig grund för behandling av uppgifter genom Campaign.Plus GmbH enligt artikel 6, stk. 1 litra a jämförd med artikel 7 GDPR. Uppgifterna raders så fort syftet är uppfyllt och behandlingen inte längre är nödvändig. Den registrerades e-postadress sparas således så länge denna är registrerad för e-postmarknadsföring.

Ångerrätt

Den registrerade kan när som helst avsluta sin prenumeration för att inte längre motta e-postmarknadsföring. I detta syfte innehåller varje e-post en länk för att avsluta prenumerationen. Alternativt kan en e-post skickas till news@tectake.se. På så sätt återkallar den registrerade sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som insamlas i samband med registreringen.

Spårning av e-postmarknadsföring

E-post som sänds av Campaign.Plus GmbH å våra vägnar innehåller en spårningspixel (jfr. 7) som överför information till Campaign.Plus GmbH så fort du öppnar e-posten. Sedan hämtar vi denna information från Campaign.Plus GmbHs servrar för att utföra statistiska utvärderingar och mäta hur framgångsrik en e-postkampanj har varit. I detta syfte insamlar vi följande data:

- din IP-adress
- information om webbläsaren som används
- information om systemet som används
- tidpunkten för besöket

Med hjälp av dessa uppgifter kan vi avgöra om e-post öppnas, när den öppnas och på vilka länkar mottagaren klickar. Det är möjligt att identifiera den enstaka mottagaren. Denna information används dock inte av varken oss eller Campaign.Plus GmbH som tjänstleverantör för att spåra eller bevaka enstaka personer. Utvärderingen används enbart inom lagens gränser för att anpassa innehållet i e-posten efter abonnentens önskemål och intressen och dess läsvanor. Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter genom tjänsteleverantören Campaign.Plus GmbH i analyssyften enligt artikel 6, stk. 1 litra a jämförd med artikel 7 GDPR. Användningen av spårningsprogram för att mäta intensiteten av användningen av våra e-postmeddelanden sker, förutom de ändamål som redan nämnts, också för att förbättra kvaliteten på vår marknadsföring och dess innehåll. Samtidigt lär vi oss med hjälp av spårningen hur e-postmarknadsföring används så att vi konstant kan optimera våra tjänster.

Ångerrätt

Genom att utöva din ångerrätt angående mottagande av e-post i reklamsyften (via länk, se ovan) kan du samtidigt återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter i spårningssyften.

[Tillbaka till början]

7. När du använder våra webbplatser sparas cookies och tracking pixels på din dator. Vad innebär det?

Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. Cookies är små mängder data i form av textfiler som webbservern skickar till din webbläsare. De sparas uteslutanden på din hårddisk. Cookies kan alltid bara läsas av den server som har sparat dem innan och mottager information om vad du tittar på och när du tittar på vår webbplats. Självaste cookien kan bara identifiera din dators IP-adress och sparar inte personuppgifter som t.ex. ditt namn. Datan som sparas i cookies är inte knuten till dina personuppgifter (namn, adress, m.m.).

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Enkla element på vår webbplats kräver att den öppnade webbläsaren kan identifieras även efter att man har öppnat en annan sida. Följande data sparas och överförs i cookies:

1. Språkinställningar
2. Varor i varukorgen
3. Inloggningsuppgifter
4. Användarens session-id
5. Kategorier och produkter som du tittade på sist
6. Önskelista
7. Jämförda produkter

På våra webbplatser använder vi dessutom cookies som gör det möjligt att analysera användarens surfvanor.

På det sättet kan t.ex. följande data överföras:

1. IP-adress
2. Sökord
3. Användning av funktionerna på webbplatsen

Användaruppgifter, som insamlas på detta sätt, anonymiseras med hjälp av tekniska försiktighetsåtgärder. På det sättet är det inte längre möjligt att hitta data om användaren. Uppgifterna sparas inte tillsammans med användarens andra personuppgifter.

Du kan själv bestämma om du vill acceptera cookies. För det första har du genom att ändra inställningar för din webbläsare (dessa hittar du oftast under “redigera” eller “inställningar” i webbläsarmenyn) valet att acceptera alla cookies, att få en notifikation när cookies sparas, eller att avvisa alla cookies.

Behandlingen av personuppgifter genom att använda tekniskt nödvändiga cookies grundar sig på artikel 6.1 f GDPR.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att göra användningen av webbplatser enklare för användaren. Några av funktionerna på vår webbplats kan inte tillhandahållas utan cookies. Dessa kräver att webbläsaren även kan identifieras efter att man har öppnat en annan sida.

Användaruppgifter, som insamlas med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies, kommer inte att användas för att skapa användarprofiler.

Cookies används i analyssyften för att förbättra kvaliteten och innehållet på vår webbplats. Med hjälp av cookies i analyssyften tar vi reda på hur webbplatsen används och vi kan på det sättet kontinuerligt optimera våra erbjudanden. För detta ändamål grundar sig vårt berättigade intresse för behandlingen av personuppgifter på artikel 6.1 f GDPR.

Cookies sparas på användarens dator och överförs härifrån till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du deaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst radera cookies som redan är sparade. Detta kan även sker automatiskt. Om cookies är deaktiverade på vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas.

Några av våra tjänster använder dessutom så kallade felrapporteringssystem eller spårningspixlar. Här är det oftast bara fråga om kodfragment som är 1x1 pixel stor och kan identifiera och känna igen din typ av webbläsare med hjälp av webbläsarens id, dess individuella fingeravtryck. På det sättet kan tjänsteleverantören se när och hur många användare som har startat pixlar respektive om och när en e-post öppnades eller när en webbplats besöktes.

För att deaktivera pixeltaggar på våra webbplatser kan du använda verktyg som t.ex. webwasher, bugnosys eller AdBlock. För att deaktivera pixeltaggar i våra nyhetsbrev ska du helst konfigurera ditt e-postprogram så att HTML inte visas i dina meddelanden. Du undviker pixeltaggar även när du läser din e-post offline. Utan ditt uttryckliga samtycke kan vi inte använda pixeltaggar för att insamla dina personuppgifter och överföra dessa till tredjepart eller marknadsföringsplattformar utan att du märker det.

[Tillbaka till början]

8. Användning av tjänster i marknadsförings- och analyssyften

Vi använder analys- och marknadsföringsmjukvara på våra webbplatser. För den statistiska och analytiska evalueringen av särskilda användaruppgifter använder vi följande analysverktyg:

- Google Analytics
- HotJar
- Bing-annonser

Dessa insamlar data som registreras anonymt med hjälp av respektive tjänster och kommer uteslutande användas för statistiska analyser. Data som registreras med hjälp av analysmjukvara samlas och kombineras inte för att skapa användarprofiler med dem. Användningen av tjänsterna som beskrivs i följande grundar sig på artikel 6.1 f GDPR. Vi har berättigat intresse i att registrera och analysera de statistiska datan som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla och kontinuerligt optimera tjänsterna och erbjudanden vi erbjuder våra kunder på vår webbplats. I de enstaka avsnitten för varje respektive tjänst kan du i denna sekretesspolicy

a) Vi använder Google Analytics. Vad innebär det för mina uppgifter?

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en tjänst för reklamanalys från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler, som sparas på din dator och som genom dig gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen (jfr. 7). Informationerna om hur du använder webbplatsen, som genereras med hjälp av en cookie, överförs i regel till en av Googles servrar i USA, där de sparas. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress förkortas av Google, dock inom EU:s medlemsländer eller andra parter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen kommer bara i undantagsfall överföras till en av Googles servrar i USA, där den förkortas. Google kommer att använda dessa informationer på uppdrag av webbplatsens innehavare för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att innehavaren av webbplatsen kan skaffa ytterligare tjänster som står i samband med användning av webbplatsen och internet. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics överförs från din webbläsare kommer inte att kopplas till andra data från Google. Med hjälp av rätt inställning i din webbläsare kan du förhindra att cookies sparas. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i vissa fall inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Rätten att göra invändningar

Dessutom kan du förhindra att Google insamlar data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data genom att hämta och installera ett insticksprogram för din webbläsare, som finns att hämta via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Insamlingen genom Google Analytics kan du, som alternativ till att installera ett insticksprogram, först och främst i mobila enheters webbläsare, förhindra genom att klicka på följande länk:

Deaktiverar Google Analytics

På det sättet sparas en så kallad opt-out-cookie på din enhet som i framtiden kommer att hindra Google Analytics från att insamla data, när du besöker denna webbplats.

Observera att om du väljer att radera cookies i dina webbläsarinställningar kan detta har som följd att opt-out-cookien från Google Analytics också kommer att raderas och i så fall måste aktiveras igen.

Ytterligare information om Google Analytics’ funktionssätt och användarvillkor samt sekretesspolicy som är relevant för denna tjänst hittar du på https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller under https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se. Vi vill dessutom göra dig uppmärksam på att Google Analytics används på våra webbplatser med tillägget anonymizeIP och att IP-adresser därför bara behandlas i förkortad version för att utesluta personliga referenser.

b) Vi använder Hotjar. Vad innebär det för dig?

Vår webbplats använder Hotjar. Hotjar är namnet på en analysmjukvara från Hotjar Ltd. Du kan besöka deras webbplats via http://www.hotjar.com. Adressen till företagets huvudkontor är: 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640 i Malta. Mjukvaran gör det möjligt att analysera besökarens användarvanor genom att saker som klickas på, rörelser med musen och likande på vår webbplats mäts och analyseras. På så sätt överförs informationer, som en spårningskod eller cookies insamlar, till Hotjar-servern. Dessa uppgifter är framför allt enhetsrelaterade data som din enhets IP-adress och din e-postadress med dit för- och efternamn, om du har tillhandahållit dessa uppgifter. Även din enhets skärmstorlek, typ av enhet och information om din webbläsare samt typ av version, din plats och ditt föredragna språk på webbplatser som visas insamlas. Även användarinteraktion som händelser med musen (rörelse, placering och klick) insamlas. Typiska loggfilsdata som domän, besökta sidor samt datum och tidpunkt för besöket insamlas genom Hotjar. Den registrerade IP-adressen anonymiseras automatiskt av Hotjar och sparas uteslutanden i denna anonymiserade form. Därutöver tilldelas besökare av webbplatsen ett “unikt användare-id (UUID)”. På det sättet kan Hotjar registrera besökare som återkommer till våra webbplatser utan att personuppgifter skulle kunna kopplas till det (t.ex. IP-adressen). Mjukvaran använder dessa data för analyser och under vissa omständigheter för att använda ytterligare tjänster från tredjepart som Google Analytics. Dessa tjänsteleverantörer kan behandla och spara respektive användardata. När du använder denna webbplats samtycker du till användning av Hotjar. Via länken https://www.hotjar.com/opt-out kan du förhindra att Hotjar registrerar och använder dina data. Observera även att de separata sekretesspolicyer från andra tjänsteleverantörer som Google Analytics skiljer sig från denna sekretesspolicy.

Vi kommer emellanåt med hjälp av Hotjar be dig om att anonymt lämna informationer som en del av en undersökning. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna göra vårt sortiment intressantare för dig och alltid kunna hålla våra informationer uppdaterade. Dessa undersökningar är självklart frivilliga och dina svar samlas in anonymt och behandlas konfidentiellt. Användare kan under inga omständigheter identifieras med hjälp av dessa.

c) Vi använder så kallade retargeting- eller remarketing-teknologier på våra webbplatser. Vad innebär det?

Vi använder så kallade retargeting- eller remarketing-teknologier på våra webbplatser. Det är en spårningsmetod inom online marknadsföring, där användare av en webbplats kommer att markeras och sedan återigen kommer att adresseras på en annan webbplats med anpassade annonser. Vi använder denna nya teknologi för att skapa attraktivare erbjudanden och informera dig om aktuella erbjudanden och påminner dig om erbjudanden, som du redan har tittat på i vår onlinehandel. Följande retargeting- eller remarketing-teknologier används:

- Google DoubleClick remarketing-pixel
- Google AdWords-remarketing
- Criteo
- Facebook-remarketing
- Google AdWords konverteringsspårning
- OptinMonster

Tekniskt sett sparas en extra cookie på din dator beroende på retargeting-tjänsten eller cookies som redan har sparats i din webbläsare (jfr. 7) används, som i regel anonymt identifierar dig, din dator eller din webbläsare som internetanvändare med hjälp av ett så kallat cookie-id eller protokollerar dina surfvanor, speciellt vilka sidor du besöker hos oss. Denna cookie kan läsas och analyseras av targeting-leverantören som vi samarbetar med (se nedan). Detta innebär att reklam för våra produkter eller rekommendationer för liknande produkter från tredjepart även visas på andra webbplatser, t.ex. i form av personliga bannerannonser.

I tjänsterna DoubleClick remarketing-pixel och Facebook-remarketing har pixeltaggar en funktion som liknar cookies (jfr. 7). Pixeltaggar skickar din IP-adress, internetadressen (URL), tidpunkten då du tittade på pixeltaggen, din typ av webbläsare samt tidigare sparade cookieuppgifter vidare till en webbserver.

Data som samlas via cookies om dina surfvanor kan inte användas för att identifiera dig personligen som användare av våra webbplatser. Vi använder datan enbart för att förbättra våra erbjudanden och för att analysera användarvanor på våra webbplatser (t.ex. reaktioner på reklamer). Datan används inte på andra sätt eller överförs till tredjepart. Datan är anonyma och inte kopplade till personuppgifter på din dator eller till en annan databas.

Samtliga av dessa tjänster, som angivs nedan, används i reklam- och marknadsföringssyften med målet att göra våra erbjudanden attraktivare och ge dig en bättre shoppingupplevelse. Som vi beskriver i de enstaka tjänsterna tar vi din integritet på stort allvar genom att du kan välja bort samtliga tjänster och genom att vi informerar dig om sekretesspolicyn i förväg. De tidigare nämnda databehandlingsprocesser grundar sig på artikel 6.1 f GDPR.

Google DoubleClick remarketing-pixel och Google AdWords-remarketing eller “liknande målgrupper”

Vi använder DoubleClick remarketing-pixel och Google AdWords-remarketing eller “liknande målgrupper” på vår webbplats. Båda tjänsterna är en del av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Med hjälp av dessa tjänster kan vi ge dig reklammeddelanden i samband med vår onlinehandel, t.ex. visa dig intressanta produkter på andra webbplatser, som också använder dessa tjänster från Google (“partners” i Google Display Network). Därutöver kan vi med hjälp av Google AdWords-remarketing meddela dig på andra webbplatser, som är del av Google Display Network, och påminner dig om att genomföra din beställning, om du nyligen har avbrutit en beställning i vår onlinehandel. Detta sker med hjälp av cookie-teknologi (jfr. 7).

Google sparar här en liten fil med en sekvens av siffor (så kallat cookie-id) i din webbläsare för att komma ihåg dig som besökare av vår webbplats och registrera ytterligare anonyma data om användningen av våra webbplatser. Vi sparar cookie-id:t, som bara användas för att kunna identifiera din webbläsare och inte för att identifiera dig som person. Dina personuppgifter kommer varken registreras eller sparas av dessa tjänster.

Google-remarketing använder vi på alla enheter. Det betyder, om du exempelvis börjar shoppa i vår onlinehandel på din smartmobil och avslutar på din bärbara dator, kan vi med de tidigare nämnda personliga reklammeddelanden nå dig på en annan enhet, än den du använder. Detta sker dock bara om du samtycker till att Google kopplar din webbläsares historik till ditt Google-konto och informationer från ditt Google-konto används för att anpassa annonser, som du ser på internet, till dig personligen. Google använder i detta tillfälle data från de registrerade användarna tillsammans med data från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på olika enheter. Google Analytics spårar id:n från dessa användare som godkänts av Google för att stötta denna funktion. Datan från Google kopplas tillfälligt till våra Google Analytics-data för att skapa vår målgrupp.

Kontrollera dina sekretessinställningar för ditt Google-konto för att förhindra att Google kopplar din webbläsares historik till ditt Google-konto.

För att kunna påminna dig om beställningen som du har avbrutit i vår onlinehandel via ett meddelanden överförs inte några personuppgifter till Google, utan bara informationen om att du via det registrerade cookie-id:t har börjat en beställning i vår onlineshop, men har avbrutit beställningen och det beloppet för respektive beställning (“överföring av varukorg”) överförs också.

Ytterligare information om Googles remarketing-tjänster, detaljer om databehandlingen genom dessa tjänster och Googles sekretesspolicy hittar du här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Googles användning av cookies kan permanent deaktiveras genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren via följande länk (https://www.google.com/settings/ads/plugin) eller genom att klicka på motsvarande länk för att återkalla ditt samtycke i den grått markerade rutan längre ned och i så fall följa instruktionerna som visas. Med hjälp av Googles annonsinställningar kan du själv bestämmer vilka reklamer du ser och deaktiverar anpassade annonser.

Criteo

Därutöver integrerar vi Criteo-tjänster (“Criteo”), Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (http://www.criteo.com). Criteo är en retargeting-tjänst som generellt är beskriven ovan, som samlar många flera tredjeparter i ett nätverk för att kunna leverera den störst möjliga bredden av användarrelaterade reklamannonser och övriga annonseringsmedel.

När du besöker våra webbplatser sparar Criteo en anonym cookie (“tagging”) i din webbläsare. Som “taggad” användare mottager du på så sätt ett anonymt kännetecken, men enligt Criteo registreras inte några personuppgifter. Denna cookie i din webbläsare följer enbart produkterna som du tittar på på vår webbplats eller de webbplatser, som du har besökt. Med hjälp av denna cookie är det möjligt att känna igen dig, när du besöker andra webbplatser, om dess innehavare också använder Criteo, och på dessa visas dig anpassad reklam från oss.

Ytterligare informationer om Criteo och detaljerna i tjänstens och Criteos respektive sekretesspolicy hittar du här: http://www.criteo.com/privacy/.

För att deaktivera användning av Criteo i din webbläsare ska du klicka på motsvarande länk i rutan längre ned, som markerades grått.

Facebook-remarketing

Inom ramen för retargeting respektive remarketing använder vi också “Custom Audiences” på våra webbplatser, en tjänst från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Med hjälp av dessa tjänster kan vi kommunicera med hjälp av reklamer som anpassades för dig, genom att så kallade Facebook-adds visas för besökare av våra webbplatser, när du går in på det sociala nätverket Facebook.

Här har vi även implementerat den så kallade remarketing-pixeln från Facebook på våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser, skapas en direkt förbindelse till Facebooks servrar via pixel. Facebook kan på så sätt identifiera dig med hjälp av webbläsarens id, när detta kopplas till andra sparade uppgifter på Facebook, som sparas om ditt användarkonto. Facebook levererar på så sätt individualiserade annonser från oss till ditt flöde eller andra ställen på din Facebook-profil, som är anpassad till dina behov.

Vi kan inte själv identifiera dig som person med hjälp av Facebook-pixel, eftersom inga personuppgifter förutom din webbläsares id sparas via Facebooks remarketing-pixel hos oss.

Ytterligare information om Custom Audiences från Facebook, detaljerna om databehandlingen med hjälp av denna tjänst och Facebooks sekretesspolicy hittar du här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan deaktivera användandet av Facebook Remarketing genom att klicka på denna länk och därefter installera en opt-out cookie, som förhindrar ytterligare datainsamling via Facebook Remarketing på våra sidor.

Rätten att göra invändningar
Om du inte vill har genererad reklam från respektive targeting-tjänst, kan du göra invändningar mot användning av retargeting-teknologi på våra webbplatser genom att radera dina uppgifter för targeting-tjänsten i fråga. Motsvarande länkar till webbplatser för targeting-tjänsterna, som vi samarbetar med, hittar du här:

Du kan läsa mer om detaljerna angående databehandling med hjälp av respektive targeting-tjänst i tjänstens sekretesspolicy, som vi redan har länkat till. Genom att klicka på länken får du information om hur du kan göra invändningar mot användning av targeting-tjänster på din dator.

Google AdWords konverteringsspårning

Vi använder dessutom Google AdWords Konverteringsspårning på vår webbplats, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). När du klickar på en AdWords-annons, som placerades av Google, sparas en så kallad konverteringsspårnings-cookie på din dator. Denna cookie är giltig i 30 dagar och innehåller inte några personuppgifter, så att vi inte kan identifiera dig som person.

Med hjälp av konverteringsspårning kan vi och Google också se, vilka AdWords-annonser du har klickat på och om du har blivit vidarebefordrat till våra webbplatser via annonsen, ifall du besöker vår webbplats innan cookien har slutat gälla. Vi mottager en egen separat cookie från Google som skiljer sig från de cookies, andra kunder av denna Google-tjänst använder, så att vi kan genomföra en mätning av räckvidden för våra cookies och inte webbplatserna från alla Google AdWords-kunder. Cookien har som syfte att göra sin egen konverteringsstatistik över kunder, som besöker våra webbplatser via AdWords-annonser.

För att inte delta i Google AdWords konverteringsspårning måste du deaktivera lagringen av Google spårningscookies genom att välja de relevanta inställningarna i din webbläsare. På det sätt kommer du inte att vara med i vår konverteringsspårningsstatistik.

Ytterligare information om Google AdWords konverteringsspårning, detaljerna i databehandlingen med hjälp av denna tjänst och Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

d) Vi använder Bing-annonser. Vad innebär det för dig?

Denna hemsida använder remarketingtekniken ”Bing ads” från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft sparar cookies på din dator (”Conversion-Cookie”), om du har ankommit till vår hemsida via en Microsoft Bing-annons. Microsoft- och Bing Ads-kunder kan känna igen om någon har klickat på annonsen och omdirigerats till vår hemsida. På så vis kan omdirigierade kunder på ett målrättat vis få anpassade produktförslag och intressebaserade annonser på Microsoft och andra ”Bing Ads”-sidor.

Upplysningarna som har samlats in med hjälp av Conversion-Cookies kan också användas för att generera konverteringsstatistik. Vi vet det totala antalet användare som klickar på en Microsoft Bing-annons och blir omdirigerade till vår hemsida. Utöver det, samlas det in ytterligare anonym data (exempelvis antalet sidvisningar och hur lång tid som spenderas på hemsidan). Vi mottar ingen personlig information som kan indentifiera en användare.

Rättigheter

Du kan neka att motta intressebaserade annonser från Microsoft genom att besöka denna sida: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Via inställningarna i din internetbrowser (se 7.) kan du deaktivera eller begränsa överföringen av cookies och på så vis förhindra att data samlas in via Bing Ads.

För ytterligare information om Microsofts riktlinjer, skyddande av personliga uppgifter och de cookies som Microsoft använder, se Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

[Tillbaka till början]

9. Vi använder mjukvara för att parkoppla våra databaser. Vad innebär det för dig?

Vi använder tjänsten Zapier på vår webbplats för att överföra data mellan databaser och applikationer: Zapier Inc., 548 Market Str. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA. Zapier tillhandhåller ett gränssnitt som gör det möjligt att överföra och översätta databasinformationer mellan de enstaka systemen.

I samband med detta blir datan, som du har sparat, möjligtvis också överfört till Zapier Inc. Denna överföring sker uteslutande för att hantera och organisera våra databaser och applikationer och den behandlingen av personuppgifter genom Zapier grundar sig på artikel 6.1 f GDPR.

Ytterligare information om sekretesspolicyn hos Zapier kan du hitta på https://zapier.com/privacy/.

[Tillbaka till början]

10. Push-meddelanden

Om du aktiverar push-aviseringar för denna webbplats via tjänsten "Signalize" används en funktion i din webbläsare eller ditt mobila operativsystem för att hantera aviseringarna åt dig. Endast anonyma uppgifter överförs för att skicka meddelanden. Beroende på webbplatsens konfiguration kan detta vara:

 • Ett Anonymt användar-ID: ett slumpmässigt genererat värde (exempel: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1) som lagras i ett spårbart-cookie-ID
 • Anonyma digitala fingeravtryck, anonyma koder för mobila enheter och, i vissa fall, anonyma indikatorer över vilken sorts enhet som används.

 • Denna information hanteras endast för att leverera de aviseringar du prenumererar på och för att hantera inställningar gällande aviseringar. Vi ber om ditt samtycke till att spara dessa uppgifter. I detta fall är den rättsliga grunden för databehandling artikel 6.1 lit. en GDPR. Du kan när som helst invända mot mottagandet av aviseringar via inställningarna i din webbläsare eller mobila enhet. Information om hur du avbryter prenumerationer finns här. För att kunna utforma innehållet i push-aviseringarna på ett meningsfullt sätt för dig använder vi de inställningar som samlats in från en anonym användarprofil med hjälp av spårningspixlar och, med samtycke, också med hjälp av cookies och sammanfogar ditt aviserings-ID med användarprofilen på webbplatsen enbart för att skicka personliga meddelanden. Spårningstekniken används också för statistisk analys av aviseringar för vår räkning. På detta sätt kan det avgöras om en avisering har levererats och om den har öppnats. Uppgifterna som genereras behandlas och lagras exklusivt i Tyskland på våra vägnar av etracker GmbH från Hamburg, som tillhandahåller Signalize-tjänsten, och omfattas av strikta tyska och europeiska lagar och regler för dataskydd. I detta avseende har etracker kontrollerats oberoende, certifierats och har rätt att bära ePrivacyseal-dataskyddsbevis. Databehandlingen för den statistiska analysen av aviseringarna som bättre anpassar framtida aviseringar vilka matchar mottagarnas intressen baseras på vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6 par. 1 lit. f GDPR. Eftersom våra besökares integritet är mycket viktigt för oss, anonymiseras uppgifterna så snart som möjligt, såsom IP-adress, inloggninguppgifter eller enhets-ID. En direkt personlig referens är utesluten. All annan användning, i kombination med andra uppgifter eller utlämnande till tredje part kommer inte att äga rum. Du kan när som helst invända mot databehandlingen som beskrivs ovan.

  [Tillbaka till början]

  11. De berörda personernas rättigheter

  Om dina personuppgifter behandlas, är du i betydelsen för GDPR en fysisk person och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

  Personuppgifter, rättelse, begränsning av behandling och radering

  Du har alltid rätt att gratis får information om dina personuppgifter som sparas hos oss, varifrån dessa stammar och mottagaren samt syftet med att behandla dem via våra webbplatser. Dessutom har du rätt till rättelse, radering och begräsning av behandlingen av dina personuppgifter om rättsliga villkor föreligger.

  Rätt att överföra uppgifter

  Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vi kan uppfylla denna rättighet genom att tillhandahålla en csv-fil med kunduppgifter som vi har behandlat om dig.

  Anmälningsskyldighet

  Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är denne förpliktad till att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om denna rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige måste informera dig om dessa mottagare.

  Rätten att göra invändningar

  Du har rätt att när som helst av skäl som hänför sig till din specifika situation göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f GDPR; inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

  Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla dina personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

  Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

  Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre behandlar dina personuppgifter för sådana ändamål.

  När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får du utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

  Återkallelse av samtycket

  Därutöver kan du när som helst återkalla ditt samtycket med direkt verkan via kontaktuppgifterna som anges.

  Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

  Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta tillämpar inte om beslutet

  (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
  (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
  (3) grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

  Dessa beslut får dock inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1, såvida inte artikel 9.2 a eller g gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen har vidtagits.

  I fall som avses i (1) och (3) ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

  Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

  Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot EU:s dataskyddsförordning.

  Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 GDPR.

  [Tillbaka till början]

  12. Ändring av vår sekretesspolicy

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy av en given grund och utan förvarning. Informera dig regelbundet om ändringar i denna sekretesspolicy på denna sida.

  [Tillbaka till början]

  13. Information om behandling av personuppgifter

  Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige samt företagets tillsynsman

  Denna sekretesspolicy gäller behandlingen av personuppgifter som utförs av:

  Personuppgiftsansvarige: TecTake Sweden AB (nedan kallat ”TecTake”), Adelgatan 21, 211 22, Sweden

  Telefon: +46 08 550 042 02

  E-mail: mail@tectake.se

  TecTakes datatillsynsman kan kontaktas via mail@tectake.se.

  Insamling och registrering av personuppgifter samt art och ändamål med behandlingen

  För genomförandet av tävlingar insamlar vi följande uppgifter:

  • e-postadress
  • förnamn, efternamn,
  • adress (bara tävlingens vinnare)
  • användarnamn på Facebook,
  • Facebook-ID,
  • Facebook-profilbild

  Uppgifter insamlas

  • för att möjliggöra deltagande i tävlingen;
  • för att utlotta tävlingens vinnare;
  • för att kontakta tävlingens deltagare (t.ex. informera vinnaren);
  • för statistisk utvärdering av tävlingen.

  Ovan nämnda uppgifter registreras på din begäran och krävs enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b GDPR i ovan nämnda syften för deltagande i tävlingar, utlottning av vinnarna, fördelning av vinsten och korrespondens med deltagarna.

  Därutöver offentliggörs vinnarens användarnamn på Facebook i tävlingens kommentarsfält. Rättslig grund för att informera tävlingens vinnare om vinsten är artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b GDPR. Andra rättsliga grunder för publiceringen av användarnamnet på Facebook är artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f GDPR. Det berättigade intresse i publiceringen är att dokumentera tävlingens resultat samt informera alla deltagare om att tävlingen är avslutad.

  Rätt att göra invändningar:

  Du har när som helst möjligheten att göra invändningar mot publiceringen av ditt användarnamn på Facebook. Du kan använda ovan nämnda kontaktuppgifter för detta.

  Personuppgifter som vi insamlar sparas så länge de behövs i ovan nämnt syfte och raderas sedan om inte behandlingen är nödvändig för att fullgöra kommersiella- eller skatterättsliga förpliktelser (handelslagen, strafflagen eller skattebestämmelser) som åvilar oss enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra c GDPR eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra a GDPR.

  Överföring till tredje part

  Dina personuppgifter överförs inte till tredje part utöver för ändamålen som beskrivs nedan.

  För att utlotta en vinnare använder TecTake utlottningstjänsten ”Fanpage Karma Glücksfee” av uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin, Tyskland. I detta syfte matas informationen om tävlingsinlägget via Facebook-API:et i Fanpage Karma Tool och utvärderas sedan med hjälp av fördefinierade kriterier. Profilerna av Facebook-användare som skulle kunna ha vunnit tävlingen enligt dessa kriterier visas sedan för TecTake (innehåller namn, profilbild och länk till profilen). Dessutom raderas dubbla inlägg (när en användare lämnar flera kommentarer). Sedan väljer systemet en slumpmässig vinnare baserad på en Java-funktion för slumpmässiga värden. Uppgifterna är bara tillgängliga för TecTake när informationen hämtas och sparas inte av tjänsteleverantören.

  Rättslig grund för användning av en sådan tjänst är artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b GDPR för att utlotta tävlingens vinnare. Uppgifterna får inte användas av uphill GmbH i andra syften än de nämnda.

  Den registrerades rättigheter

  Du har rätt till att

  • enligt artikel 7, stk. 3 GDPR när som helst återkalla ditt samtycke. Detta innebär att vi i framtiden inte får fortsätta med behandlingen baserad på detta samtycke;
  • enligt artikel 15 GDPR få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har rätt till information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling eller att invända mot sådan behandling, rätten att inge klagomål, varifrån dessa uppgifter kommer om personuppgifterna inte samlas in av oss samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om detaljerna;
  • enligt artikel 16 GDPR utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter;
  • enligt artikel 17 GDPR att få dina personuppgifter raderade i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
  • enligt artikel 18 GDPR att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller du enligt artikel 21 GDPR gör invändningar mot behandlingen;
  • enligt artikel 20 GDPR få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig och
  • enligt artikel 77 GDPR lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Detta gör du till tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller din arbetsplats eller vårt kontor.

  Rätt att göra invändningar

  Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f GDPR har du enligt artikel 21 GDPR rätt till att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gör invändningar behandlar vi inte längre dina personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

  Vill du göra invändningar mot behandlingen kan du skicka en e-post till mail@tectake.se.

  [Tillbaka till början]

  14. Information om dataskydd vid tävlingar

  Information om behandling av personuppgifter

  Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige samt företagets tillsynsman

  Denna sekretesspolicy gäller behandlingen av personuppgifter som utförs av:

  Personuppgiftsansvarige: TecTake Sweden AB (nedan kallat ”TecTake”), Adelgatan 21, 211 22, Sweden

  Telefon: +46 08 550 042 02
  E-mail: mail@tectake.se

  TecTakes datatillsynsman kan kontaktas via mail@tectake.se

  Insamling och registrering av personuppgifter samt art och ändamål med behandlingen

  För genomförandet av tävlingar insamlar vi följande uppgifter:

  • e-postadress
  • förnamn, efternamn,
  • adress (bara tävlingens vinnare)
  • användarnamn på Facebook,
  • Facebook-ID,
  • Facebook-profilbild

  Uppgifter insamlas

  • för att möjliggöra deltagande i tävlingen;
  • för att utlotta tävlingens vinnare;
  • för att kontakta tävlingens deltagare (t.ex. informera vinnaren);
  • för statistisk utvärdering av tävlingen.

  Ovan nämnda uppgifter registreras på din begäran och krävs enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b GDPR i ovan nämnda syften för deltagande i tävlingar, utlottning av vinnarna, fördelning av vinsten och korrespondens med deltagarna.

  Därutöver offentliggörs vinnarens användarnamn på Facebook i tävlingens kommentarsfält. Rättslig grund för att informera tävlingens vinnare om vinsten är artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b GDPR. Andra rättsliga grunder för publiceringen av användarnamnet på Facebook är artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f GDPR. Det berättigade intresse i publiceringen är att dokumentera tävlingens resultat samt informera alla deltagare om att tävlingen är avslutad.

  Rätt att göra invändningar:

  Du har när som helst möjligheten att göra invändningar mot publiceringen av ditt användarnamn på Facebook. Du kan använda ovan nämnda kontaktuppgifter för detta.

  Personuppgifter som vi insamlar sparas så länge de behövs i ovan nämnt syfte och raderas sedan om inte behandlingen är nödvändig för att fullgöra kommersiella- eller skatterättsliga förpliktelser (handelslagen, strafflagen eller skattebestämmelser) som åvilar oss enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra c GDPR eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra a GDPR.

  Överföring till tredje part

  Dina personuppgifter överförs inte till tredje part utöver för ändamålen som beskrivs nedan.

  För att utlotta en vinnare använder TecTake utlottningstjänsten ”Fanpage Karma Glücksfee” av uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin, Tyskland. I detta syfte matas informationen om tävlingsinlägget via Facebook-API:et i Fanpage Karma Tool och utvärderas sedan med hjälp av fördefinierade kriterier. Profilerna av Facebook-användare som skulle kunna ha vunnit tävlingen enligt dessa kriterier visas sedan för TecTake (innehåller namn, profilbild och länk till profilen). Dessutom raderas dubbla inlägg (när en användare lämnar flera kommentarer). Sedan väljer systemet en slumpmässig vinnare baserad på en Java-funktion för slumpmässiga värden. Uppgifterna är bara tillgängliga för TecTake när informationen hämtas och sparas inte av tjänsteleverantören.

  Rättslig grund för användning av en sådan tjänst är artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b GDPR för att utlotta tävlingens vinnare. Uppgifterna får inte användas av uphill GmbH i andra syften än de nämnda.

  Den registrerades rättigheter

  Du har rätt till att

  • enligt artikel 7, stk. 3 GDPR när som helst återkalla ditt samtycke. Detta innebär att vi i framtiden inte får fortsätta med behandlingen baserad på detta samtycke;
  • enligt artikel 15 GDPR få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har rätt till information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling eller att invända mot sådan behandling, rätten att inge klagomål, varifrån dessa uppgifter kommer om personuppgifterna inte samlas in av oss samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om detaljerna;
  • enligt artikel 16 GDPR utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter;
  • enligt artikel 17 GDPR att få dina personuppgifter raderade i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
  • enligt artikel 18 GDPR att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller du enligt artikel 21 GDPR gör invändningar mot behandlingen;
  • enligt artikel 20 GDPR få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig och
  • enligt artikel 77 GDPR lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Detta gör du till tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller din arbetsplats eller vårt kontor.

  Rätt att göra invändningar

  Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen enligt artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f GDPR har du enligt artikel 21 GDPR rätt till att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gör invändningar behandlar vi inte längre dina personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

  Vill du göra invändningar mot behandlingen kan du skicka en e-post till mail@tectake.se.

  [Tillbaka till början]

  15. Vi använder mjukvara för att skydda vår hemsida mod spam. Hur påverkar detta dig?

  För att beskydda frågeformulär på vår hemsida använder vi tjänsten ”reCAPTCHA” från Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, härefter benämt som ”Google”. Med hjälp av denna teknologi kan vi bestämma om vårt kontaktformulär är ifyllt av en människa eller om det missbrukas via automatiserat dataintrång.

  För att avgöra om formuläret är skrivet av en människa, samlas följande data in av Google när du besöker vår hemsida: Browserns användaragent, IP-adress, skärm – och fönsterupplösning, browserns språkinställning, tidzon, sessionens längd, installerade browser-plugins, Google-konto, om användaren är inloggad på Google, inskrivning och musrörelser på reCAPTCHA-ytor. Informationen hämtas endast om du har aktiverat att JavaScripts-koder kan inläsas automatiskt i din browser. Om du har deaktiverat inläsningen av JavaScript i din browser, kommer det inte att skickas någon data till Google, men det innebär också att funktioner på vår hemsida som är säkrade av tjänsten ”reCAPTCHA” inte kommer vara tillgängliga för dig.

  Användning av tjänsten ”reCAPTCHA” är beskrivna i Googles servicevillkor: https://policies.google.com/privacy.

  Rättsunderlaget för den beskrivna behandlingen av data är Art. 6 stk. 1 lit. C GDPR ifm. Art. 32 GDPR. Funktionen ”reCAPTCHA” ämnar att beskydda vårt system och er lagrade persondata, från angrepp från automatiserade datatintrång (T. ex med så kallade bots).

  [Tillbaka till början]

  16. Vi samarbetar med Trustpilot

  Trustpilot.se samlar in recensioner om vår verksamhet, så att potentiella kunder och andra intressenter kan bilda sig en uppfattning om oss. När du gör en beställning samtycker du till att Trustpilot samlar in data om ditt köp så att du också kan ge vårt företag ett omdöme. Du kan läsa mer om Trustpilot på Trustpilot.se.

  [Tillbaka till början]