Värme

Sort by
Pris
Kategorier
Color
Material

Är infravärmare ett alternativ?

Vanliga uppvärmningsmetoder med olja, el eller gas har en mängd nackdelar. Eftersom det handlar om så kallade konvektionsvärmare, uppstår en luftcirkulation under uppvärmningen som gör luften torr, virvlar upp damm på föremål och golvet och främjar mögeltillväxt. Bortsett från det förbrukar konvektionsvärmare mycket energi, vilket också återspeglas i uppvärmningskostnaderna. Att många därför väljer att köpa en infravärmare, är ingen tillfällighet, för den övertygar med många fördelar jämfört med ursprungliga uppvärmningsmetoder. Anledningen till att många köper infravärmare är att modellerna utgör ett mycket bra komplement för uppvärmningen av det egna hemmet. Som komplett ersättning blir den eldrivna uppvärmningen över tid mycket dyr.

Varför köpa en infravärmare?

Värmare som fungerar med infrastrålning har en mängd fördelar jämfört med vanliga uppvärmningssystem. Redan eftersom det vid infrastrålning handlar om strålningsvärme och inte konvektionsvärme, faller alla negativa egenskaper hos el-, olje- eller gasdrivna uppvärmningssystem bort. Det finns därmed ingen luftcirkulation som påverkar rumsklimatet negativt. Mögel förebyggs och inget damm virvlas upp. Just för personer med astma och allergier är uppvärmning med infravärme optimalt. Vid konvektion värms luften upp vilket gör att den stiger uppåt och den kalla lyften sjunker nedåt. Därför händer det ofta att huvudet är varmt medan fötterna fryser. Infrastrålning sprids jämnt över ytorna och därefter ut i omgivningen vilket ger en jämnt fördelad värme. Strålarna tränger in djupare i huden än konvektionsvärme, dvs. temperaturen känns automatiskt högre och du kan justera temperaturreglaget till ca två grader lägre än vid vanlig uppvärmning. På så sätt kan du spara in kostnader om du köper en infravärmare. Inköpskostnaderna är också mycket låga och värmaren i sig tar lite plats. Installationen av värmaren går snabbt och lätt. Ytterligare fördelar är att infravärmare har lång livslängd och är någorlunda säkra, eftersom de är täta. Bortsett från det kan dessa värmare inte frysa.

Hur fungerar en infravärmare?

Infravärmare drivs med el. Elen omvandlas vid uppvärmning till infrastrålning. Till skillnad från konvektion, värmer infravärmare med hjälp av vågor. Dessa värmer inte direkt upp luften, utan avgör värmestrålning till omgivande ytor, och därifrån fördelas värmen jämnt i rummet. Värmen tränger in djupare i huden och känslan intill en infravärmare kan jämföras med känslan av att ligga i solen eller att vistas i ett rum med kakelugn.

Hur effektivt arbetar infravärmare?

Infravärmare arbetar betydligt effektivare än vanliga uppvärmningssystem. Ca 86 % av energin som används för uppvärmningen omvandlas också i faktisk värmestrålning. Vid oljeuppvärmning används högst 80 % av energin effektivt. En avgörande faktor för högeffektiva värmare som avger värme via infrastrålning är de omgivande ytorna. Å ena sidan är det materialet i väggarna eller möbler som angränsar till värmaren. Vissa material leder värme bättre än andra. Å andra sidan kan i ett tomt rum exempelvis färre strålar avges ut i miljön än i ett välmöblerat rum med många föremål.

Hur varma blir infravärmare?

Maximal värme hos dessa värmare varierar beroende på tillverkare och modell. I allmänhet blir ytan på värmeplattorna ca 90 °C till 125 °C varm.

Är infravärmare farliga?

Värmare som värmer med hjälp av infrastrålning är fullkomligt ofarliga. De utstrålar samma C-strålar som solen och dessa är livsviktiga. Infrastrålning stärker immunförsvaret och upplevs i allmänhet som välgörande mot kroppen.

Hur sparsamma är infravärmare?

Om du köper en infravärmare, kommer inköpspriset att vara relativt lågt. Det är bara om du planerar att enbart använda infravärmare för uppvärmning som det blir dyrt. Kostnaden kan vara tre till fyra gånger så hög som uppvärmning med olja. Trots det är energin hos infrastrålning mer effektiv. För ett behagligare klimat hemma lönar det sig att köpa en infravärmare som komplement. För vissa rum är det dessutom mer ändamålsenligt och billigare att använda en infravärmare. Vid kolonilotten eller i sommarstugor skulle ett stort uppvärmningssystem med gas, olja eller normal el bli avsevärt mycket dyrare.

Var och hur hängs den upp?

Infravärmare används ofta just i stora rum eller på stora ytor. Till exempel växthus, stall, sporthallar, fotbollsplaner osv. Men även i ett hus eller en lägenhet kan dessa apparater utveckla sin fulla potential, förutsatt att du tänker på ett par saker. Se till att väggar och fönster i rummet är 100 % täta, för att inte förlora någon energi. Infravärmare finns i många varianter och former. Nyare modeller, just för inomhusbruk, är ofta bärbara och till och med körbara. Det finns infravärmare som ser ut som en kula eller en spegel. Därför finns det också många olika sätt att montera dem i rummet. Ofta kan också flera värmeytor kombineras till ett system. De ska monteras så högt som möjligt i byggnaden eller rummet. Kanterna på strålningsradien hos olika värmeytor bör överlappa varandra. Naturligtvis beror placeringen av värmaren också på strömkällan, som värmaren får sin energi ifrån.

Facit: Infravärmare är användbara och dekorativa komplement till det befintliga värmesystemet i huset. De har många fördelar. Infrastrålning ger en skön värmekänsla i kroppen, stimulerar immunförsvaret och blodcirkulationen. Inköpskostnaden är låg, installationen lätt och användningsområdena mycket mångsidiga. Det är inte alla fördelar. Om du inte tycker om utseendet hos normala värmarmodeller, kan du köpa en infravärmare som inte ens ser ut som en värmare.